አዲስ የተመረጠው የዲሬክትሮች ቦርድ የመጀመሪያ ስብሰባና የሥራ ክፍፍልየኢትዮጵያ ማህበር ጠቅላላ ጉባኤ አካሄደ እንዲሁም አዲስ የቦርድ አባላትን መረጠ