አዲስ የተመረጠው የዲሬክትሮች ቦርድ የመጀመሪያ ስብሰባና የሥራ ክፍፍል

የኢትዮጵያ ማህበር ጠቅላላ ጉባኤ አካሄደ እንዲሁም አዲስ የቦርድ አባላትን መረጠ